top of page
טלפונים חברי וועד.png

 העמותה

5.jpg
העמותה הוקמה בשנת 2007 כחלק מהרצון לפתח את ענף תעופת הממ"ג בישראל.

כל שנה מתקיימת אספה כללית של החברים, במסגרת האספה נבחרים מספר גורמים:
יו"ר העמותה וחברי וועד, גזבר העמותה וחברי וועדת הביקורת.

 

דברי יו"ר העמותה

חברי עמותת הממ"ג שלום,

שמי שמוליק ג'ורנו ואני יו"ר ועד עמותת הממ"ג. נבחרתי לכהן כיו"ר העמותה בדצמבר 2022.

החלטתי לקחת על עצמי את האחריות להוביל את עמותת הממ"ג בעקבות התשוקה הגדולה שלי לתחום ומתוך הבנה כי ענף הממ"גים צומח וגדל, ואיתו הצורך להוביל דרך מדויקת וחדשה עבור טייסי וחברי העמותה ויכולותיי יוכלו לסייע.

מפת האתגרים הינה ברורה, הצורך העיקרי הוא לשמר את חופש הטיסה הקיים ואף לנסות להרחיב אותו ככל שניתן תוך סיוע לכלל הטייסים בכל רחבי הארץ, כל זאת אל מול חיבור של טייסי המ"מגים הן בהיבט המקצועי ןהן בהיבט הקהילתי.

לשמחתי הרבה חברי הוועד הנבחרים הינם חדורי מוטיבציה, ידע ויכולת לתרום לענף שלנו, וברור לי שכולנו יחד נוכל לקדם ולשמור את התחביב שלנו, תוך כדי שמירה על מקצועיות וחוקי הטיס באשר הם.

שלכם, 

שמוליק ג'ורנו

 

 

חזון, יעדי העמותה ומטרותיה: 

  1. שמירה והרחבת המרחב האווירי - ״שמיים פתוחים״ לטייסי הממ"ג .

  2. העמותה תפעל למען החלת נוהל סופ״ש לכל ימי השבוע ובכל חלקי הארץ.

  3. שמירת קשר רציף וייצוג למול הרשויות כלל הרשיות: רת״א , רט״ג , ח"א וכו׳ 

  4. העלאת הרמה המקצועית של חברי העמותה ע"י פרסום עיתי של מידע מקצועי, אירועי בטיחות ותחקירים

  5. קיום, עידוד ותמיכה בפעילות גיבוש והעשרה לחברי העמותה במגוון תחומים הקשורים להפעלת הממ"ג וכללי הטייס.

  6. קידום הענף ושיווקו

  7. ריכוז תלונות הציבור

  8. עידוד ההצטרפות של כלל הטייסים הפעילים לעמותה והנפקת כרטיס חבר, כובע וחולצה לחברי העמותה.

* יש לציין כי פעילות חברי הוועד וחברי וועדת הביקורת הינה בהתנדבות מלאה

bottom of page