top of page
חברי ועד 2024.jpg

* יש לציין כי פעילות חברי הוועד וחברי וועדת הביקורת הינה בהתנדבות מלאה

 העמותה

5.jpg
העמותה הוקמה בשנת 2007 כחלק מהרצון לפתח את ענף תעופת הממ"ג בישראל.

כל שנה מתקיימת אספה כללית של החברים, במסגרת האספה נבחרים מספר גורמים:
יו"ר העמותה וחברי וועד, גזבר העמותה וחברי וועדת הביקורת.

 

דברי יו"ר העמותה

חברות וחברי עמותת הממ"ג היקרים,
ברצוני לפתוח את דבריי בהבעת תודה עמוקה על האמון שנתתם בי בבחירתי לתפקיד יו"ר עמותת הממ"ג.
אני מודע לאחריות הגדולה המוטלת עליי בתפקיד זה, ומחויב לפעול ללא לאות למען קידום הענף וחבריו.
השנה שחלפה מאז האסיפה הקודמת הציבה בפנינו אתגרים רבים, ובראשם אירועי אוקטובר 2023, שהובילו לסגירת השמיים לטיסות ממ"ג. אירועים אלו היו קשים ומאתגרים עבור כולנו, הן כטייסים והן כחובבי תעופה.
עם זאת, חשוב לציין כי למרות הקשיים, עמותת הממ"ג המשיכה לפעול במרץ ובנחישות למען קידום מטרותיה:
•    ייצוג עמדת הטייסים מול רשויות התעופה.
•    קיום פעילויות גיבוש והדרכה לטייסים.
•    פעילות להרחבת מרחב הטיסה לטייסים.
•    הגדלת מספר חברי העמותה.
מפת האתגרים המונחת לפנינו ברורה:
•    שמירה על חופש הטיסה הקיים ואף הרחבתו.
•    סיוע לטייסים בכל רחבי הארץ.
•    חיזוק הקהילה הייחודית שלנו, הן בהיבט המקצועי והן בהיבט החברתי.


אני מאמין שבעבודה משותפת, תוך שיתוף פעולה וסולידריות, נוכל להתגבר על כל אתגר ולהבטיח את עתידו של התחביב האהוב עלינו תוך שמירה על מקצועיות ובטיחות.


בשנה הקרובה אנו מתכננים להתמקד ב:
•    המשך פעילות מול רשויות התעופה לפתיחת השמיים.
•    הרחבת פעילות העמותה והנגשתה לטייסים רבים יותר.
•    קיום אירועי גיבוש והדרכה לטייסים.
•    קידום בטיחות הטיסה.
•    חיזוק הקשרים בין חברי הקהילה.
אני קורא לכם, חברות וחברי עמותת הממ"ג, להצטרף אלינו במאבק לחזרתנו לטיסה.
יחד, אנו יכולים להפוך את השנה הקרובה לשנה של שגשוג ופריחה עבור ענף הממ"ג בישראל.


תודה רבה לכם.
בברכה,

שמוליק ג'ורנו
יו"ר עמותת הממ"ג

bottom of page