top of page

חידוש חברות לחברי העמותה רשומים

טייסי ממ״ג יקרים,
עמותת טייסי הממ״ג הישראלית גאה לפתוח את הרישום לעמותה לשנת 2024


אנו קוראים לחברי העמותה משנת 2023 לחדש חברותם לשנת 2024

כוחנו באחדותנו - וככל שיותר טייסים יצטרפו - כך השפעתנו תהיה גדולה יותר. 


מצ״ב קישור לתשלום דמי החבר השנתיים לעמותה.
מחכים לראותכם בקרוב. 
חברי וועד עמותת טייסי הממ״ג הישראלית.

חידוש חברות 2024

bottom of page