top of page

 העמותה

5.jpg

כל שנה מתקיימת אספה כללית של החברים, במסגרת האספה נבחרים 3 גורמים:
יו"ר העמותה, גזבר  ועד העמותה וועדת הביקורת.

 

דברי יו"ר העמותה

חברי עמותת הממ"ג שלום,

שמי רועי עמית ואני יו"ר ועד עמותת הממ"ג. נבחרתי לכהן כיו"ר העמותה בינואר 2020 . החלטתי לקחת על עצמי את האחריות להוביל את עמותת הממ"ג לאור התשוקה הגדולה שלי לתחביב המדהים של טיסה בממ"ג.

אני יחד עם כול חברי הועד נעשה הכול בכדי לקדם ולשמור על התחביב שלנו כך שנוכל להמשיך לטוס ברכבי הארץ הנפלאה שלנו תוך שמירה על המקצועיות וחוקי הטייס באשר הם.

 

 

"חזון " העמותה ומטרותיה:

 

1 . שמירת המרחב האווירי ״שמיים פתוחים״ והרחבת המרחב האווירי לטיסי הממ"ג .

2 . העמותה תפעל למען החלת נוהל סופ״ש של שימוש באפליקציית אולימפיה , לכל השבוע ובכל חלקי הארץ .

3 . שמירת קשר רציף מול הרשויות , רת״א , רט״ג , ח"א וכד ׳ ולייצג את העמותה נאמנה מול גופים אלו.

4. קיום פורום של ועד העמותה ומדריכי הממ"ג להעלאת הרמה המקצועית של חברי העמותה.

5 . העשרה לחברי העמותה במגוון תחומים הקשורים להפעלת הממ"ג וכללי הטייס .

6 . ימי גיבוש לחברי העמותה

7 . תמיכה בפעילות חברי העמותה למען כלל הטייסים .

8 . הנפקת כרטיס חבר , ותג חבר , לחברי העמותה .

9 . מו״מ עם ספקים להטבות לחברי העמותה ברכישה , ביטוח , מצנחים , תיקון כלים , ועוד .

10 . עזרה במידת האפשר לחברי העמותה ברכישות מרוכזת עבור חברי העמותה.

חברי וועד העמותה
חברי הוועד וועדת הביקורת מבצעים תפקידם בהתנדבות.להלן רשימת החברים הנושאים בתפקידים כעת.
חברי וועדת הביקורת
 
 ז'אן מרק אמסלם      נייד 052-8615110
אריה אברון              נייד 054-5616227
 
       פרוטוקולים מישיבות ועד 
נייד 052-7977899
נייד 052-5639049
נייד 050-6822722
נייד 052-4316700
נייד 052-4688250
נייד 052-2450955
נייד 054-4735663
יו"ר העמותה    רועי עמית
גזבר העמותה  ירון ברק
חבר ועד         ירון ברנד
חבר ועד         איציק מן 
חבר ועד         משה שקורי
חבר ועד         שמוליק להב
חבר ועד         אבי הרטמן
bottom of page