top of page
טיפ לטיסה נמוכה- בהדרכת שגב ברעם
הפסקת נדנוד המצנח-בהדרכת יריב בן טובים
בד"ח לסידור מצנח - בהדרכת שגב ברעם
פתיחת כנף שהסתובבה בהדרכת יריב בן טובים
נחיתת חרום ללא גלגל אחורי ימיני או ללא 
מיתר ברקס שמאל-בהדרכת שגב ברעם
הדגמה לבד"ח ממ"ג - בהדרכת שגב ברעם
איפוס מד דלק בהדרכת יריב בן טובים
ניקוי כנף מחול ואבנים בהדרכת יריב בן טובים
הנפה עם קשר בכנף שמאל תיקון
ושיחרור ונסיקה תקינה  בהדרכת שגב ברעם
סרטונים וטיפים לטייסים
הגדרת גובה אוטומטי
בהדרכת יריב בן טובים
המראה ברוח חזקה או משביל צר
בהדרכת שגב ברעם
מצנח הפוך וחזיות- ארז לוי
 
מה עושים כשהמצנח נופל קדימה - ארז לוי
הגדרות EIS מתקדמות
בהדרכת יריב בן טובים
ערב עמותת הממ"ג תחקירים ולמידה בזום
14.02.2021
bottom of page