top of page

כל המובא להלן הינו מידע הנדרש לשיקולו ובדיקתו של המשתמש ובכפוף לדברים הבאים:

 1. כל הכרח בטיחותי - גובר

 2. הנחיית יצרן - גוברת

 3. הנחיית מדריך- גוברת.

השימוש במידע זה הינו באחריותו של המשתמש בלבד ורק לאחר בחינה מדוקדקת והתאמה

בדיקות חיצוניות טרם פרישת מצנח וחימום:
כללי: הבדיקות מתחילות בתא הטייס, ממשיכות במבט מלפנים ובסיבוב סביב הכלי מלפנים דרך אחד הצדדים עד השלמתו בתא בצידו השני. 

 1. תא הטייס: מפסק V12 ומפתח בחוץ. מפסקי הצתה OFF

 2. מבט כללי על הכלי מלפנים: דגש על כני הנסע על מכלוליהם ובדיקת אסימטריה במבנה.

 3. גלגל אף וניהוגו: תפקוד ידית הניהוג וחיבוריה, טווח תנועה מלא של המזלג הקדמי, חיבורו וחיזוקיו, גלגל- אוויר, ציר, בורג ואום מאובטח, חופש תנועת הגלגל בכל היקף סיבובו.

 4. גחון: הרם גלגל אף ובדוק קורות ראשיות ישרות, חוטים או ברגים משוחררים, נזילות.

 5. מצערת: טווח תנועה מלא  - 2 פעימות – שמע את קולות המאייד;  4 פעימות – ראה תזוזת מנופים במאיידים, חיבורי המצערת ובורג חיכוך משנק אם קיימים.

 6. רגלית היגוי ימין: מחוזקת וחופשית.

 7. חיבור ברקס ומקזז: ימין.

 8. מבט כללי על מבנה הצד הימני: ברגים, עיקומים, משככים.

 9. גלגל ימין: לחץ אוויר, ציר, אום ואבטחה, מוט פיברגלס וזוויות חיזוק, חופש תנועת הגלגל בכל היקף סיבובו.

 10. חיבור מצנח: שאקלים סגורים ולא מעוותים, ברגי החיבור מחוזקים גם בחלק העליון שנמצאים בתוך השרוולים, מצב מיתרים בנקודת סיום התפר.

 11. ניעור הכלי מעלה מטה לבדיקת משככים וחלקים רופפים בצד ימין.

 12. מסגרת מדחף ימין: מחוזקת.

 13. ברז דלק: פתוח, כוסית משקעים.

 14. מדחף: שלמות כל להב בדגש על קצוות ועל שפת ההתקפה, תפיסת מרכז המדחף ו"ניעורו" מעלה/מטה לבדיקת תושבת מנוע וחופש של ציר המדחף.

 15. מנוע: מלמעלה למטה, מים ברדיאטור ומיכל עודפים, שמן מנוע, מאיידים מחוזקים, סדקים בגומיות [נוטות להתייבש ולהקרע], כבלי פלאגים, נזילות, אגזוז, קפיצי אגזוז שלמים ומאובטחים, חיבורי פילטר אוויר, מקרן שמן ומקרן מים- חיבורים ונזילות.

 16. מצבר: חיבורים ואבטחות.

 17. מסגרת מדחף שמאל: מחוזקת.

 18. ניעור הכלי מעלה מטה לבדיקת משככים וחלקים רופפים בצד שמאל.

 19. חיבור מצנח: שאקלים סגורים ולא מעוותים, ברגי החיבור מחוזקים [גם בחלק העליון שנמצאים בתוך השרוולים], מצב מיתרים בנקודות סיום התפר.

 20. גלגל שמאל: לחץ אוויר, ציר, אום ואבטחה, מוט פיברגלס וזוויות חיזוק, חופש תנועת הגלגל בכל היקף סיבובו. מבט כללי על מבנה הצד השמאלי: ברגים, עיקומים, משככים.

 21. חיבור ברקס ומקזז: שמאל.

 22. רגלית היגוי שמאל: מחוזקת וחופשית.

 23. מצנח: 
  פרישת המצנח, מעבר בעין על שלמות הבד [קרעים, תפרים פרומים] והמיתרים.
  סידור המיתרים : קודם כל מיתרי הברקסים C , לאחר מכן ה- A ולבסוף ה- B.
  בדיקת מיתרים: שלמות, קרעים, שברים, חיבורים, תפרים וקשרים. כמו כן - חפצים זרים קוצים וכיו"ב.
  הקפדה על ליפוף וכריכת מיתר הברקס על המיתרים באופן זהה בשני הצדדים, מתחת לשאקלים של הרייזרים וגם הקפדה על "חופשיות" מיתר הברקס מעל המתלים שבנק' האחיזה/חיבור של המצנח עם הכלי.  


לפני התנעה :
רגליים : על הקרקע בזווית המאפשרת בלימה; נעילת בלם בכלים בהם הוא קיים;
מצערת: לסרק
מדחף וצד ימין: פנוי, רצועות ומצנח לא בטווח שאיבה
מדחף וצד שמאל: פנוי, רצועות ומצנח לא בטווח שאיבה
מע' חשמל: מפסק ראשי ON, מפסקי הצתה ON
הכרזת "התנעה": בקול רם
התנעה: בצע
כלי 4 פעימות: סל"ד ל- 2,500 וללא רעידות, לחץ שמן: בדוק עלייה תוך 10 שניות או כבה מנוע מיד.
כלי 2 פעימות: סל"ד ל- 2,000 וללא רעידות.

לפני המראה [המדחף]
ה גאים: היגוי קרקע- ימינה, שמאלה ולאמצע,
           מיתר ברקס ורצועות מצנח בדוק בעין למלוא אורכם, שאקלים- מצב.
מ כשירים: טמפרטורות, גובה מכוייל
ד לק: מספיק לביצוע המשימה
ח גורות: הטייס והנוסע חגורים, קסדות רכוסות
פ ופו / פיינל: רוח מתאימה בכיוון, עצמה והפרש משבים, בדוק כלים בהליכי נחיתה, המראה, הסעה וחימום.

עם הרוח

מכשירים:
    * טמפרטורות וגובה. 
     * גלגל אף: חופש תנועה ויישור. 
     * גלגל ימין: תקין. 
     * גלגל שמאל: תקין

דלק

חגורות- של הטייס והנוסע
פיינל- רוח מתאימה ושדה פנוי, כלים בהליכי נחיתה המראה, הסעה וחימום.

הקפה

   אחרי המראה: טיפוס עדין סל"ד 5,000
   בגובה '150 ,פניה לצלע צולבת
   בגובה '250 ,פניה לצלע עם הרוח סל"ד 4,200

בד"ח עם הרוח

   בקו °45 לנקודת הנגיעה, פניה לצלע בסיס
   הנמכה ובדיקת קו גלישה סל"ד 3,200

   פניית שיפוט לצלע סופית וקו גלישה
   בדיקת רוח, מפגעים ושמירת ציר מסלול
   בתזמון המתאים- Flare וסגירת מנוע

   פתיחת מנוע להסעה זהירה

הדממת מנוע הפלת מצנח- בהתאם לעוצמת הרוח.

תודות: לעמיר שלום, ליריב בן טובים, לשגב ברעם ,ארז לוי ואבי הרטמן על ארגון החומר.

בדיקות חיוניות
bottom of page